بسم الله الرحمن الرحيم

همه ی انسان ها سوالاتی دارند که وقت نمی کنند پاسخش را که خیلی هم بدرد میخورند را پیدا کنند.
این مقدمه ایست برای اینکه بدانیم چرا باید دین داشته باشیم
لطفا ابتدا این قسمت را ملاحظه فرمایید:

سریال ۱۰قسمتی چرا باید دین داشته باشیم؟

باسبک و سیاق جدید و جذاب به سوالاتی که همگان درگیرش هستیم را به تصویر کشیده و با زبانی گویا و ساده به بیان آن پرداخته که هر قسمت به موضوعاتی که مکمل قسمت های بعدی هست میباشد. بنابراین از قسمت اول به ترتیب ملاحظه فرمایید.

بخش ۱:

هدف آفرینش و خلقت چیست؟

خوش گذرانی؟

اتفاقا بله! منتها خوشی تعریف دارد که میبینید.

بخش ۲: اگرقران نازل نمیشد چه میشد؟ اگرقران برای هدایت آمده چرا ما فقط برای ثواب میخوانیم؟اگرقران برای هدایت آمده چرا ما ترجمه آنرا نمیخوانیم تا بفهمیم وبعد هدایت شویم؟و دیگر …؟

بخش ۳: عترت چیست؟ عترت در مورد ازدواج چه توصیه ای میکند؟ هدف ازدواج در اسلام چیست؟

بخش ۴: دیدگاه عترت در انتخاب رشته و شغل، سریال ۱۰قسمتی چرا باید دین داشته باشیم؟

باسبک و سیاق جدید و جذاب به سوالاتی که همگان درگیرش هستیم را به تصویر کشیده و با زبانی گویا و ساده به بیان آن پرداخته که هر قسمت به موضوعاتی که مکمل قسمت های بعدی هست میباشد.

بخش ۵:مرجع تقلید چیست؟ وچرا باید داشت؟ مگر انسان عقل ندارد که باید تقلید کند؟

بخش ۶:چرا باید قانون داشت؟ تعریف قانون؟، سریال ۱۰قسمتی چرا باید دین داشته باشیم؟

بخش ۷:آیا برای خوب زندگی کردن باید از عقل فرمان برد؟ یا از کسی؟

بخش ۸:رستگاری چیست؟ و چگونه میتوان رستگارشد؟

بخش۹: بررسی علمی و تجربی اینکه آیا از کسی باید فرمان برد؟ و آنکس که میتواند باشد؟ رب یعنی مربی.

بخش ۱۰: قسمت پایانی که مقدمه سری بعدی بنام چرا اسلام خواهد بود که ان شاءالله بزودی نصب خواهد شد، البته متن آن درسایت آموزشگاه دات آی آر قابل رویت است.