به نام خداوند مهربان

تکلیف یعنی چه؟

ممکن است همه بگویید تکلیف جشنی است که برای نوجوانان می گیرند، ولی فقط این نیست، تکلیف یعنی وظیفه، وظیفه ای که تک، تک ما باید بدانیم، ولی متاسفانه بدلیل اهمیت ندادن به این مهم بلد نبوده و بخاطر همین دچار مشکلات دنیایی می شویم، پس لطفا با دقت ملاحظه فرمایید.

www.amoozeshgah.ir موارد دیگر را در سایت معرفی شده دنبال کنید مطمئنا بعدآن زندگی برایتان شیرین خواهد شد، پشیمان نمیشوید

مرحله بعدی را هرگز از دست ندهيد که تکميل کننده تمتمی مراحل است و شامل 24 جلسه صوتی توسط استاد ارجمند آقای دکتر عظيمی بوده که حتما ملاحظه فرماييد

3921189735734380514